HTC tổ chức Đại hội cổ đông sau gần một năm thành lập

Tại đại hội cổ đông, tập đoàn HTC đã ra mắt hàng loạt sản phẩm cà phê tốt cho sức khỏe