Ứng dụng công nghệ, tăng cường hiệu quả nhập liệu

Ngày nay với sức mạnh khoa học, công nghệ thông tin mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, chuyển đổi số đã trở thành xu hướng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng.