Doanh nhân 30 tuổi nắm giữ khối tài sản hơn 2 tỷ USD từng bỏng học

Dylan Field đã bỏ học ở một trường thuộc khối Ivy League vào năm 2012 để nhận khoản trợ cấp từ tỷ phú Peter Thiel và thành lập một công ty phần mềm có tên Figma.