Hé mở ‘ma trận’ định giá của nhiều đại lý ô tô - Vì sao 'bia kèm lạc' khó dẹp?

Không giống như máy tính hay tủ lạnh, ô tô thường không được bán với một mức giá cố định. 10 người có thể đến cùng một đại lý ô tô và mỗi người trả một số tiền khác nhau để mua cùng một chiếc với tùy chọn tương tự.