Giữa mùa hè 'không điều hòa' của Châu Âu, người Trung Quốc nhìn ra cơ hội bán hàng

(Tổ Quốc) - Thương mại điện tử xuyên biên giới đang giúp Trung Quốc tận dụng cơ hội để bán những món hàng "giải nhiệt" hấp dẫn cho người dân châu Âu.