Cận cảnh hàng xà cừ cổ thụ tỏa bóng mát trên quê hương Bác Hồ

Hàng cây xà cừ đã trở thành biểu tượng đẹp, níu chân mỗi du khách đến với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.