Nhiều giáo viên mầm non bị nợ lương, phải “chạy ăn từng bữa”

Do nhiều tháng qua không được trả lương đầy đủ nên các giáo viên mầm non đang phải đối diện với nhiều khó khăn.