HAGL dừng phương án huy động 1.700 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

24/09/2022 20:01

Lý do Hoàng Anh Gia Lai dừng chào bán cổ phiếu là để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và mang lại hiệu quả đầu tư.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồi tháng 4.

Cụ thể, trước đó theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, công ty dự định chào bán riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu để huy động vốn.

Với giá chào bán là 10.500 đồng/cổ phiếu, HAGL dự kiến thu về gần 1.700 tỷ đồng. HAGL lên kế hoạch sẽ cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay 500 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi...

Chi 700 tỷ đồng cho hai công ty con là CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang vay để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Với 500 tỷ đồng còn lại, HAGL sẽ dùng để trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do công ty phát hành năm 2016.

Theo kế hoạch, sẽ có 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được mua 161,9 triệu cổ phiếu phát hành thêm của HAGL.

Trong đó, có những nhà đầu tư dự kiến rót cả trăm tỷ đồng vào thương vụ này của HAGL là Công ty TNHH Glory Land rót 399 tỷ đồng nhằm sở hữu hơn 38 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 3,5%. Công ty cổ phần Quản lý quỹ Cát Việt dự chi 500 tỷ đồng để sở hữu 47,6 triệu cổ phiếu và một cá nhân là ông Nguyễn Đức Quân Tùng dự chi hơn 118 tỷ đồng để sổ hữu 11,3 triệu cổ phiếu. Cả 3 nhà đầu tư này đều không sở hữu cổ phần HAG trước đó.

Ngay khi hoàn thành đợt chào bán, vốn điều lệ của HAGL sẽ tăng từ 9.275 tỷ đồng lên 10.893 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo thông báo mới đây, Hội đồng quản trị công ty thống nhất tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và mang lại hiệu quả đầu tư.

Sau khi có phương án sử dụng vốn mới, HAGL sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký và báo cáo việc điều chỉnh tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Về bức tranh tài chính, lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.708 tỷ đồng. Trong đó ngành chăn nuôi chiếm 779 tỷ đồng, ngành cây ăn trái là 1.472 tỷ đồng, ngành phụ trợ là 457 tỷ đồng. HAGL báo lãi sau thuế 8 tháng năm 2022 đạt 781 tỷ đồng.

Liên quan đến việc trả nợ gốc khoản trái phiếu có mã HAGLBOND16.26 do công ty phát hành ngày 30/12/2016, HĐQT HAGL mới đây cũng đã thông qua việc chi 605 tỷ đồng để trả một phần nợ gốc lô trái phiếu nói trên. Thời gian dự kiến chi trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố (ngày 22/9).

Nguồn trả nợ lấy từ tiền thu nợ từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) và nguồn tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 24/9, cổ phiếu HAG đang dừng ở vùng giá 13.900 đồng/cổ phiếu.